less than 1 minute read

Det har varit mycket diskussion om väljarna på landsbygden den här valrörelsen. KD har haft som uttalad strategi att växa på landsbygden och Centerpartiet som tranditionellt varit landsbygdspartiet backade rejält i gledbygden. Detta fick mig att vilja undersöka vad datan från valdristriken egentligen säger om detta.

Nedan är två grafer för varje parti. Likt mina valkartor baseras den första på det faktiska valresultatet och den andra på en jämförelse mellan 2018 och 2022.

På x-axeln är log av \(\log_{10}\) av antal röstberättigade delat på valdistrikets area i \(km^2\). Den streckade linje är en regresionslinje från en linjär regression av de två variablerna. En nedåtsluttande linje indikerar att patiet presterat bättre i glesbefolkade valdistrik och vise versa.

Några slutsatser från dessa grafer är:

  • (S) går generellt fram i urbana områden, men tappar också stort på sina håll.Baserat på mina kartor och medierapporteringen verkar det röra sig om invandartäta förortsområden.
  • (SD) har den starkate glesbyggdsprofilen och den har bara förstärkts.
  • (KD) verkar har lyckats öka i glesbydgen på sina håll.
  • (C) förluster är (som kartorna visa) generella över landet men störst i glesbygd.

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Liberalerna