Tillsammans med min doktorandkollega Monir och med våra forskningsassistenter Dahlia och Martina håller jag på att kartlägga en av de viktigaste politiska rörelserna under 1900-talet - den kvinnliga rösträttsrörelsen. Vårt projekt handlar om att undersöka de politiska och ekonomiska konsekvenserna av såväl rösträtten i sig som av den politiska mobilisering av kvinnor som skedde under 1900- och 1910-talen.

NYTT sök i rotemansarkivet efter kvinnor som skrev under namninsamlingen

För att enklare kunna söka i Stockholms stad Rotemansakriv har jag utvecklat en hemsida som gör det möjligt att söka mer effektivt. Detta är tänkt som ett verktyg för att transkribera namninsamlingen för kvinnlig rösträtt 1913-14.

Verktyget hittar du här!

NYTT: För- och efternamnsfrekvens i folkräkningen 1910

Många använder sig av Riksarkivets specialsök i folkräkningen 1910 som hjälp när de transkriberar. Jag roade mig med att ta fram hur (o)vanliga olika för- och efternamn var 1910. Här är fem förnamn, alla med ca 1 000 bärare, som i vart fall jag skulle blir rätt förvånad om någon hette idag: Elemina, Potentia, Aqvilina, Bothilda, Konkordia.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

Du kan hjälpa till!

Ett delprojekt som går ut på att digitalisera en av Sveriges största politiska namninsamlingar. År 1913 genomfördes en masspetition till förmån för rösträtten. Genom ett omfattande arbete kunde man överlämna drygt 350 000 namnunderskrifter till Riksdagen 1914. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den tid.

Tillsammans med Riksarkivet ska vi nu skriva av alla dessa namnlistor för att kunna analysera vilka som var med och krävde rösträtt. Kanske hittar du någon gammal släkting!

https://fromthepage.com/riksarkivet/i-demokratins-namn

Alla som kan läsa skrivstil kan vara med och bidra. Genom att tyda varje namnunderskrift och kvinnans, yrke, titel och adress bidrar du till att skapa unik forskningsdata. Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig för alla via Riksarkivets webbplats. Namnlistorna är organiserade per län och ort, så om du vet var någon släkting bodde under 1913 har du en chans att hitta just henne på listan. 

Media om projektet

Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt

Det finns många bra källor till information om LKPR. Jag kommer posta lite löpande här. Men en bra start är:

Mer om projektet

Läs mer om projektet på IIES hemsida och hos Riksarkivet.

Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska stöd vi fått från Stiftelsen Karl Staaffs fond och Stiftelsen Carl Mannerfeldts Fond.